ראיון בקול ישראל 13/02/17

כתבה ב'מה נשמע בדרום'

הגר לוי עמר בתקשורת