מחרוזת שירי ההצגה

שמח בחלקך

לשמוח

לקבל את האחר

אמונה